Consilier juridic

cod COR actual 261103 (cod COR vechi 242103) – perfectionare
Cursul consta din 40 ore si are 2 componente: – pregatire teoretica si cazuistica (in sala de curs, sub forma de aplicatii practice in cadrul atelierelor de lucru, curs interactiv, formularistica) – pregatire portofoliu si sustinere examen de absolvire.
TEMATICA

COMPETENTE DOBANDITE
- Comunicarea interpersonala
- Perfectionarea pregatirii profesionala
- Acordarea de consultatii de specialitate compartimentelor din cadrul institutiei
- Acordarea informatiilor de specialitate
- Arhivarea documentelor
- Avizarea actelor
- Redactarea actelor specifice
- Reprezentarea in fata instantelor judecatoresti
- Urmarirea desfasurarii proceselor

 

FORMATORI

CERTIFICARE FINALA
Cursul se va finaliza printr-un examen scris, grila, respectiv prin sustinerea unui proiect final, oral de cca. 15 minute. In urma acestui examen, absolventii vor primi un Certificat de Absolvire insotit de un Supliment Descriptiv, care va atesta competentele dobandite ca urmare a absolvirii cursului.

Certificatul de absolvire (diploma) este emis de catre Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Comisia de Autorizare a Furnizorilor de Formare Profesionala din Bihor si are recunoastere nationala si in statele membre UE.
ORGANIZARE SI TAXE
Pret curs: 800 Lei/persoana. Taxa include suportul de curs, suportul logistic necesar în procesul educational, inclusiv examenul final. Cursurile se vor desfasura in intervalul estimat in functie de cereri.

Cursuri oferite

Conditii de participare

Acte necesare pentru inscriere
- act de identitate (BI/CI), certificat de nastere, certificat de casatorie (daca este cazul), diploma de studii (medii/superioare), adeverinta medicala cu mentiunea “apt pentru ———-” (in original).

   Evaluare finala, absolvire
Proba scrisa si Proba practica (orala). Proba scrisa consta intr-un test grila format din intrebari selectionate din materialul de curs. Atat proba scrisa, cat si cea orala se sustin in fata unei comisii de evaluatori autorizati In urma examenului, absolventii vor obtine un Certificat de Absolvire sau de Calificare insotit de un Supliment Descriptiv, care va atesta competentele dobandite ca urmare a absolvirii cursului